Hem

Bright Planet på Paper Province Seminarium

2017-09-22: På temat Århundradets Affärsmöjlighet arrangerade Bright Planet ett halvdagsseminarium åt The Paper Province, med bland annat Gunilla Östberg som talare.

VI GÖR DET ENKELT, LÖNSAMT OCH MENINGSFULLT ATT JOBBA MED HÅLLBARHET & KOMMUNIKATION

 

Vi visar hur hållbarhetsfrågan kan bli verksamhetsnära, strukturerad och konkret. Vi gör det komplexa greppbart

och skapar insikt om att det räcker långt att vara hyfsat hållbar. Dessutom ger vi utbildning, råd och konkreta verktyg för att utveckla er kommuniation för att skapa extra affärs- och verksamhetsnytta.

UTBILDNING: STRATEGISKT HÅLLBARHETSARBETE I PRAKTIKEN

 

Omställningen till ett hållbart samhälle är århundradets affärsmöjlighet. Vår heldagsutbildning ger dig grunderna för hur du ska ta vara på den och stärka din konkurrenskraft. Tisdagen den 20 februari håller vi vår uppskattade utbildning "Strategiskt hållbarhetsarbete i praktiken" på Karlstad Business Center.

 

Vi ger insikt om nyttan med att driva ett strategiskt hållbarhetsarbete och kunskap om hur man kan göra det i praktiken med hjälp av hållbarhetsredovisning. Utbildningen hålls i Karlstad i samarbete med DIYA Consulting.

Mer information hittar du här.

MED AGENDA 2030 SOM GRUND

17 Aspekter av hållbarhet

 

 

På Bright Planet utgår vi från FNs globala hållbarhetsmål (UN SDG:s) i allt arbete.

De 17 olika målen gör att det alltid går att hitta ett sätt att bidra till en mer hållbar utveckling som är nära och relevant för den egna verksamheten. Samtidigt säkerställer de att det man gör faktiskt bidrar till en övergripande, positiv utveckling på global nivå. Dessutom arbetar vi enligt GRI Standards för hållbarhetsrapportering.

BRIGHT PLANET I MEDIA

Hållbarhet på Compare-lunch

2017-09-01 Tillsammans med Therese Erhard på Elvenite höll Malin Thorsén lunchseminarium om hållbarhetsarbete för företagen i IT-klustret Compare.

NY rapport: Hur hållbart är Värmland?

Nu finns vår rapport med en analys av hållbarheten i Värmland ur tre hållbarhets-perspektiv inklusive förslag på aktiviteter för att åstadkomma en positiv förändring.

Debattartikel om biobränsle i NWT

2017-03-18: Vi skrev en debattartikel i NWT om biobränsle för flyget tillsammans med Löfbergs, Fly Green Fund, PPS Consulting och Paper Province. Läs den här.

Artikel om Bright Planet i NWT

2017-02-18: Nya Wermlandstidningen skrev en helsidesartikel om oss. Hela artikeln finns här.

Debattartikel om nya hållbarhetsmål i VF

2017-03-27: Nya mål behövs för ett mer hållbart Värmland, är rubriken på den debattartikel vi skrev utifrån vår rapport i VF: Läs den här.

Maila oss: info@brightplanet.se Copyright @ All Rights Reserved