Nyheter & Inspiration

BRIGHT PLANET PARTNER I VINNOVA-PROJEKT KRING AGENDA 2030

 

Tillsammans med skogsindustri- och bioekonomiklustret Paper Province, har Bright Planet fått pengar från Vinnova för att under 2018 utveckla sätt och metoder att integrera FN:s globala hållbarhetsmål i klustrets verksamhet, samt stärka medlemsföretagens hållbarhetsarbete.. Bright Planet har expertrollen in projektet, som omfattar utbildning, integration av prioriterade hållbarhetsmål i verksamhetsstrategin samt identifiering av goda företagsexempel. Förutom Paper Province och Bright Planet är även Centrum för Tjänsteforskning vid Karlstads Universitet involverade i arbetet, som avslutas i augusti 2018.

Mer information om the Paper Province hittar du här.

NYHETER & INSPIRATION

 

 

 

Den 20 februari ges ett nytt tillfälle att få vår uppskattade utbildning som ger insikt om hur man kan stärka sin konkurrenskraft och vässa affären genom att arbeta med hållbarhet och kunskap om hur man kan göra det i praktiken med hjälp av hållbarhetsredovisning. Utbildningen hålls i Karlstad, och riktar sig till dig som ledare på ett bolag, och som behöver sätta dig in i hur ert företag kan bedriva ett strukturerat hållbarhetsarbete. Endagsutbildningen ges i samarbete med DIYA Consulting har fått 4,5 i genomsnittsbetyg av tidigare deltagare..

Mer information hittar du här.

NU UTVECKLAR VI ÖSTERSUNDSBILDEN

 

Nu ska en ny strategi för varumärket Östersund utvecklas. Bright Planet har tillsammans med Tendensor anlitats som processledare. Vad står Östersund för idag? Vilken bild vill näringslivet och invånarna ge av staden? Det är några av frågorna som ska besvaras genom satsningen som Östersunds kommun genomför i samverkan med Destination Östersund.

 

Östersund har det senaste decenniet varit en aktiv varumärkesbyggare med begreppet Vinterstaden som position. Begreppet upplevs nu för begränsat när staden genomgår positiva förändringar inom ett flertal områden, inte minst kulturellt och idrottsligt.. I arbetet med att ta fram en ny, uppdaterad Östersundsbild kommer representanter från näringsliv, föreningsliv, universitetet och kommunen att involveras för att skapa bredd i engagemang och input. Läs mer om Östersundsbilden

BRIGHT PLANETS VD OCH GRUNDARE UTSEDD TILL ORDFÖRANDE FÖR CTF PÅ KARLSTADS UNIVERSITET

 

(PM 2017-06-01) Malin Thorsén, vd och grundare av Bright Planet AB har utsetts till styrelseordförande för Centrum för tjänsteforskning, som är en del av Karlstads universitet och ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande genom tjänster.

- Jag är stolt och hedrad över förtroendet och ser fram emot att få arbeta tillsammans med den övriga styrelsen och forskarna på CTF. Att fördjupa kunskapen om mänskligt beteende är avgörande för att lyckas med utvecklingen av ett hållbart samhälle. Därför är den forskning som CTF bedriver väldigt viktig och värdefull, säger Malin Thorsén.

Läs hela nyheten här

BRANÄSGRUPPEN - ETT GOTT EXEMPEL DÄR HÅLLBARHET ÄR EN HYGIENFAKTOR

 

Vi gillar goda exempel. Därför är det på sin plats att berätta om Branäsgruppen och deras VD Anders Kjällström, som inte bara driver sex olika skidanläggningar utan också vill göra skidresan till ett så hållbart nöje som möjligt. Förutom ständig energieffektivisering arbetar de också med att hela tiden utveckla sitt matutbud för att det ska bli så hållbart som möjligt. Efter att ha utnämnts till Årets bästa skidort för barnfamiljer flera år i rad, fortsätter de att utveckla sitt koncept för att göra familjesemestern till ett så bra och hållbart nöje som möjligt - socialt såväl som inom energi, mat och andra aspekter. Ett företag att inspireras av!

Läs hela intervjun med Anders Kjellström här

HUR HÅLLBART ÄR VÄRMLAND? - EN RAPPORT UR TRE PERSPEKTIV

 

Vi har tagit fram en rapport som analyserar Värmland ur de tre hållbarhetsperspektiven: socialt, ekonomiskt samt klimat/miljömässigt. Den visar på flera trender som behöver brytas för att bättre ta tillvara på Värmlands potential, men också på möjligheter som finns för länet. Utifrån analysen föreslår vi också ett antal konkreta aktiviteter för företagen och kommunerna. Sist, men inte minst finns det ocskå förslag på nya hållbara mål för Värmland. God läsning! Pressmeddelande utifrån rapporten hittar du här.

Ladda ner rapporten här.

NY LAG KRÄVER HÅLLBARHETSRAPPORTERING FRÅN 2017

 

Från räkenskapsåret 2017 gäller det nya EU-direktivets krav på hållbarhetsrapportering. Därför är det högst relevant att skaffa sig tillräcklig kunskap om kommande hållbarhetsutmaningar. Lagen berör de ca 2000 företag som har över 250 anställda, en nettoomsättning på över 350 miljoner kronor eller en balansomslutning på mer än 175 miljoner kronor. Men även mindre företag har nytta av att börja rapportera eftersom det skapar en fördjupad dialog med alla intressenter och förståelse för kommande utmaningar.

Läs mer om den nya lagen (länk till KPMG:s webbplats)

FN:S GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL

 

195 länder har skrivit under FN:s 17 globala hållbarhetsmål, eller Agenda 2030 som de också kallas med ett samlat namn.De visar var och en på viktiga frågor som behöver ha bättre lösningar än idag för att vi ska få en hållbar utveckling. Materialet är öppet och gör det enkelt för oss alla att bidra och hjälpa till. #SDGs #Agenda2030

Läs mer om vad målen omfattar på: www.globalamalen.se

FÖRETAG och UTMÄRKELSER ATT INSPIRERAS AV

 

Varje år koras flera olika typer av vinnare som väl förtjänar att låta sig inspireras av: Aktuell Hållbarhet korar Sveriges miljöbästa kommun och årets bästa hållbarhetsredovisning. Företag rankas i Sustainable Brand Index. Och SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign) har sammanställt andra goda exempel i Hållbarhetsguiden.

FILMER SOM SÄTTER OSS SOM MÄNNISKOR I PERSPEKTIV

 

Som människor sätter vi ofta oss själva i centrum för tingens ordning och vad som är viktigt. I WWF:s skrift Lärande på hållbar väg finns en vidareutveckling av Johan Rockströms (professor i miljövetenskap på Stockholm Resilience Center) tolkning av hållbarhet. Den utgår från en cirkel med två mindre cirklar inuti. De två mindre cirklarna representerar den sociala och den ekonomiska aspekten. Den yttre cirkeln utgörs av den ekologiska aspekten, eftersom den sätter de yttre ramarna för all mänsklig verksamhet. För det är ju faktiskt så att vi behöver naturen. Naturen behöver egentligen inte oss. Fler filmer från Nature is speaking hittar du här (länk till YouTube)

LIVING PLANET REPORT

Ny upplaga från november 2016

 

 

Vartannat år ger Global Footprint Network, WWF och Zoological Society of London ut the Living Planet Report, som är världens ledande, forskningsbaserade analys av hur vår planet mår, och effekten av mänsklig aktivitet. Rapporten dokumenterar i vilken effekt mänsklig konsumtion och beteende har på planeten och jämför olika nationers påverkan. .

 

Läs mer och ladda hem rapporten här

CIRKULÄR EKONOMI

Gott om inspiration från Ellen McArthur foundation

 

 

Ellen McArthur foundation jobbar för en snabbare övergång till cirkulär ekonomi som innebär att vi omdesignar våra produkter, så minsta möjliga eller inget går till spillo, när produkten är uttjänt. Det vi kastar bort, kan gå tillbaka till producenten eller naturen utan att göra skada. Idag finns flera olika rapporter och gott om konkret material att inspireras och lära sig av - och omsätta i praktiken i sin egen verksamhet.

 

Låt dig inspireras till cirkulärt tänkande här

Maila oss: info@brightplanet.se Copyright @ All Rights Reserved