PM_Ordforande-CTF

 

Malin Thorsén, Bright Planet AB utsedd till ordförande för CTF, Centrum för tjänsteforsknings styrelse.

 

(2017-06-01) Malin Thorsén, vd och grundare av Bright Planet AB har utsetts till styrelseordförande för Centrum för tjänsteforskning, som är en del av Karlstads universitet och ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande genom tjänster.

 

- Jag är stolt och hedrad över förtroendet och ser fram emot att få arbeta tillsammans med den övriga styrelsen och forskarna på CTF. Att fördjupa kunskapen om mänskligt beteende är avgörande för att lyckas med utvecklingen av ett hållbart samhälle. Därför är den forskning som CTF bedriver väldigt viktig och värdefull, säger Malin Thorsén.

 

Per Kristensson, professor och föreståndare CTF, är mycket nöjd med nya styrelsen.

 

-Den nya styrelsen med Malin Thorsén i spetsen kommer utgöra en stark och viktig resurs för CTF. Inte minst kan vi genom dessa personer få en oerhört bra omvärldsbevakning och därmed förbättra våra möjligheter att bedriva forskning som är i linje med de utmaningar företag och organisationer i vår omvärld har. Vår nya ordförande, Malin Thorsén, har en viktig roll att genom sin kommunikativa förmåga driva styrelsearbetet framåt.

 

Styrelsen utses av rektor för en treårsperiod och har till uppgift att bland annat medverka i den strategiska planeringen för CTF. Nio av styrelsens tio externa ledamöter är nya och tre av de interna ledamöterna sedan tidigare sitter kvar.

 

Styrelsens externa ledamöter är: Hans Karlsson, SKL, Peter Rover, Effect Managemet, Christina Öberg, Örebro universitet, Jonas Matthing, RISE, Anders Tufvesson, Ninetech, Sofi W Elfving, Ericsson, Vilhelm Jensen, Nordea, Kathrine Löfberg, Löfbergs, och Michael af Kleen, Differ.

Dessutom finns fyra ledamöter från CTF med: professor och föreståndare Per Kristensson, professor Per Skålén, professor Margareta Friman samt doktorand Jenny Karlsson.

 

För mer information kontakta

Malin Thorsén, vd Bright Planet, 0705-21 10 47 eller

Per Kristensson, professor och föreståndare CTF, 070-974 08 60.

 

Om Bright Planet AB:

Vi hjälper företag och organisationer att utvecklas genom ett strategiskt, verksamhetsnära och väl kommunicerat hållbarhetsarbete, och visar att det är lönsamt och meningsfullt att arbeta med hållbarhet.

 

Om CTF:

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är en del av Karlstads universitet och ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande genom tjänster. CTF är ett mångvetenskapligt forskningscentra och bildades 1986. Vi har ett 60-tal forskare och forskarstuderande verksamma inom företagsekonomi, arbetsvetenskap, datavetenskap, sociologi, religionssociologi och psykologi. https://www.kau.se/ctf

 

Ladda ner pressmeddelandet här

 

Pressmeddelande från CTF finns här

 

Maila oss: info@brightplanet.se Copyright @ All Rights Reserved