Tjänster

VÅRA TJÄNSTER

 

Våra tjänster hjälper er att hitta och utveckla era affärs- och verksamhetsmöjligheter med att arbeta med hållbarhet. Vi erbjuder också flera tjänster inom strategisk kommunikation som grundar sig i lång erfarenhet i varumärkes- och visionsarbete samt förändringskommunikation. För att era insatser ska få god effekt i form av affärsnytta och goodwill behöver ni berätta om dem. Därför omfattar alla tjänster från Bright Planet råd om hur ni kan använda er av de beslutade aktiviteterna i er kommunikation.

BRIGHT SEMINARIUM

Ett seminarium som rätar ut frågetecken och skapar gemensam plattform. Vad omfattar hållbarhetsbegreppet? Varför är det relevant att jobba med? Vad säger och gör politiker och beslutsfattare? Vilka trender påverkar konsumenters beslut och ungdomars val av arbetsgivare?

 

Seminariet kan även kombineras med en workshop.

FÖRÄNDRINGS-KOMMUNIKATION

Kommunikation är en av nyckelfaktorerna för att driva framgångsrik förändring.

 

Vi erbjuder utbilding och stöd i vad man behöver ta hänsyn till när man ska göra förändringar och konkreta verktyg för att åstadkomma förflyttningar i en organisation eller i människors medvetande.

VÄSENTLIGHETS-ANALYS

En väsentlighetsanalys är inte bara en viktig beståndsdel i en kommande hållbarhetsredovisning, Den hjälper till att identifiera vilka områden som är viktiga för era intressenter. Resultatet blir lista över prioriterade aktiviteter och områden att arbeta med för att utveckla verksamheten vidare.

 

Benämningen kommer av att man tar reda på vad som är viktigt på riktigt för verksamheten och dess intressenter,

HÅLLBARHETS-INVENTERING

En genomgång av konkreta möjliga aktiviteter som känns relevanta för just er verksamhet. Genom att koppla alla aktiviteter till FN:s hållbarhetsmål kommer ni kunna visa på att det ni gör inte bara är bra för er utan att de också spelar roll globalt sett.

 

Sist men inte minst gör vi en plan för hur ni kan använda er av detta i er kommunikation mot kunder, medarbetare och omvärld.

HÅLLBARHETS-KOMMUNIKATION

För den som vil använda hållbarhetsargument i sin kommunikation och i utvecklingen av varumärket finns det ett antal olika saker att hålla koll på för att bygga trovärdighet och skapa nödvändig transparens.

 

Vi hjälper till, guidar och ger verktyg för ert arbete.

HITTA VISION & MISSION

För er som vill ta en ny position för att skapa extra konkurrenskraft och nya affärsmöjligheter genom att styra hela verksamheten utifrån mål och vision som utgår ifrån hållbarhetsprinciper.

 

Arbetsmodell innebär att vi ser över visionen för verksamheten för att sedan ta fram berättelsen om varför och kartan för att komma dit och symbolerna som blir viktiga för att markera och berätta om arbetet. Både hjärna och hjärta.

AGENDA 2030 FÖR FÖRETAG

Agenda 2030 - FNs 17 globala hållbarhetsmål är ett konkret och bra verktyg som kommer bli viktigt att ha koll på. Redan idag ställs ett aktivt arbete med målen som krav från många offentliga instanser att man ska få delta i upphandlingar.

 

Vi hjälper till att identifiera vilka mål som är relevanta för er verksamhet och hur ni ska kunna använda dem för att både utveckla befintliga och få nya kundrelationer.

MODERATOR & UTBILDARE

Behöver ni en erfaren moderator till seminarier inom hållbarhet, kommunikation eller energi? Vi har lång erfarenhet av att leda såväl seminarier som konferenser, och säkerställer att de önskade budskapen och den röda tråden kommer fram. För den som själv vill bli mer säker på scen utbildar vi också i presentations- och argumentationsteknik.

HÅLLBARHETS-REDOVISNING

En hållbarhetsredovisning är en möjlighet för alla verksamheter som vill ta en position i förhållande till konkurrenter och bidra till att driva på utvecklingen och skapa nya affärsmöjligheter.. Vi guidar er igenom arbetet enligt GRI Standards, och hjälper till att göra en plan för hur resultatet kan omvandlas till kommunikation.

 

Vi både utbildar i metoden och kan hjälpa till med det praktiska upplägget.

Maila oss: info@brightplanet.se Copyright @ All Rights Reserved