Tjänster

VÅRA TJÄNSTER

 

För att era insatser ska få god effekt i form av affärsnytta och goodwill behöver ni berätta om dem. Därför omfattar alla tjänster från Bright Planet också råd om hur ni kan använda er av de beslutade aktiviteterna i er kommunikation.

BRIGHT SEMINARIUM

Ett seminarium som rätar ut frågetecken och skapar gemensam plattform. Vad omfattar hållbarhets-begreppet? Varför är det relevant att jobba med? Vad säger och gör politiker och beslutsfattare? Vilka trender påverkar konsumenters beslut och ungdomars val av arbetsgivare?

 

Seminariet kan göras olika långt och också kombineras med en workshop.

VÄSENTLIGHETS-ANALYS

En väsentlighetsanalys är inte bara en viktig beståndsdel i en kommande hållbarhetsredovisning, den hjälper till att identifiera vilka områden som är viktiga för era intressenter. Resultatet blir lista över prioriterade aktiviteter och områden att arbeta med för att utveckla verksamheten vidare.

 

Benämningen kommer av att man tar reda på vad som är väsentligt för verksamhetens intressenter, omformulerar det till aktiviteter som prioriteras och värderas.

HÅLLBARHETS-INVENTERING

En genomgång av konkreta möjliga aktiviteter som känns relevanta för just er verksamhet. Genom att koppla alla aktiviteter till FN:s hållbarhetsmål kommer ni kunna visa på att det ni gör inte bara är bra för er utan att de också spelar roll globalt sett.

 

Sist men inte minst gör vi en plan för hur ni kan använda er av detta i er kommunikation mot kunder, medarbetare och omvärld.

BRIGHT

PLAN

För er som vill ta en ny position för att skapa extra konkurrenskraft och nya affärsmöjligheter genom att styra hela verksamheten utifrån mål och vision som utgår ifrån hållbarhetsprinciper.

 

Arbetsmodell innebär att vi ser över visionen för verksamheten för att sedan ta fram berättelsen om varför och kartan för att komma dit och symbolerna som blir viktiga för att markera och berätta om arbetet. Både hjärna och hjärta.

BRIGHT

ANALYS

Vi vet att framgång är beroende av förmågan att koppla ihop omvärldsspaning med analys av utmaningar och möjligheter.

 

Analysen sker i en gemensam process där vi identifierar globala trender, mappar utmaningar och hittar lösningar med koppling till de globala hållbarhetsmålen, vilket skapar både möjligheter och riskminimering för verksamheten.

HÅLLBARHETS-REDOVISNING

En hållbarhetsredovisning är en möjlighet för alla verksamheter som vill ta en position i förhållande till konkurrenter och bidra till att driva på utvecklingen och skapa nya affärsmöjligheter.. Vi guidar er igenom arbetet enligt GR-standard, och hjälper till att göra en plan för hur resultatet kan omvandlas till kommunikation..

 

Från och med 2017 är hållbarhets-redovisning också obligatoriskt för alla företag med mer än 250 anställda eller nettoomsättning över 350 miljoner kronor.

Maila oss: info@brightplanet.se Copyright @ All Rights Reserved