Utbildning Strategisk hållbarhet

EN DAG SOM GER DIG SOM LEDARE INSIKT OM HUR DIN VERKSAMHET KAN BEDRIVA ETT STRUKTURERAT HÅLLBARHETSARBETE.

 

Sedan årsskiftet är det lagkrav på att större företag ska upprätta en hållbarhetsredovisning. Oavsett om din verksamhet omfattas av lagkravet eller inte så finns det förväntningar från olika intressenter att företag ska arbeta och kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Denna heldagsutbildning ger dig de grundläggande verktygen och ger svar på "vad" och "hur" - inte minst på hur ni kan använda hållbarhetsfrågan för att vässa affären och verksamheten. Tidigare deltagare har givit utbildningen totalbetyget 4,5 av 5 möjliga.

 

Under dagen ger vi svar på följande frågor:

- Vad kan och behöver man som företag göra när det kommer till hållbarhet? Vilka trender påverkar?

- Vilka värden tillför det verksamheten att arbeta med hållbarhet?

- Hur kan man använda hållbarhet som verktyg i verksamhets- och affärsutvecklingen?

- Vad är skillnaden mellan att fokusera på riskminimering versus att skapa möjligheter med hjälp av hållbarhetsperspektivet?

- Hur börjar man sitt hållbarhetsarbete?

- Måste man gå direkt på en ambitiös hållbarhetsredovisning?

 

STRATEGISKT HÅLLBARHETSARBETE I PRAKTIKEN

 

En heldagsutbildning om hur man vässar sin konkurrenskraft och driver positiv utveckling med hjälp av hållbarhet.

Tisdagen den 20 februari 2018 kl 09.00-16-00

Plats: Karlstads Business Center, Inre hamn, Karlstad

Kostnad: 4.995 kr exkl moms.

Global Reporting Initiative (GRI) är en internationell standard för hållbarhetsredovisning som är väl etablerad och använd av både små och stora företag och organisationer över hela världen. Standarden är också ett bra verktyg för strategiskt hållbarhetsarbete eftersom redovisningsprocessen innebär att företaget identifierar och fattar beslut om sina strategiskt viktiga frågor, sätter mål och beskriver hur arbetet ska styras och följas upp. GRI-standarden är därför ett bra sätt att få bra struktur på sitt arbete, med tydliga prioriterade områden, mätpunkter och mål på såväl strategisk som operativ nivå.

Så här har tidigare deltagare sagt om utbildningen:

"Gav mig en bra inblick i hur man går tillväga mot en hållbar verksamhet och hur det följs upp. Bra med konkreta förslag."

"Kursen gav en bra och konkret hjälp för att börja med hållbarhetsredovisning"

OM KURSHÅLLARNA

 

Anna Carendi, DIYA Consulting AB, har lång erfarenhet av kommunikation, hållbarhetsfrågor (CSR), ledarskap och organisations- och affärsutveckling, både från ideell, offentlig och privat sektor.

 

Malin Thorsén, Bright Planet AB, har 25 års erfarenhet av kommunikations- och

verksamhetsutveckling i flera olika branscher, varav 10 år inom energisektorn där hon också arbetat med hållbarhet samt ledar- och medarbetarskap.

 

Båda är har gått certifierad utbildning enligt Global Reporting Initiatives riktlinjer för hållbarhetsredovisning.

 

MÅLGRUPP

VD, verksamhets- eller hållbarhetsansvarig, kommunikations- och marknadschef.

 

SYFTE

Syftet med dagen är att ge insikt om nyttan med att driva ett strategiskt hållbarhetsarbete och kunskap om hur man kan göra det i praktiken med hjälp av hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards.

DAGEN GER DIG KUNSKAP OM:

- Värdet och nyttan med strategiskt hållbarhetsarbete

- Hur man identifierar företagets strategiska hållbarhetsfrågor genom omvärldsanalys,

intressentdialog och väsentlighetsanalys

- Hur man kan styra, följa upp och utveckla sitt hållbarhetsarbete

 

Maila oss: info@brightplanet.se Copyright @ All Rights Reserved